ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργαζομένου),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργοδότη),ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓ.ΥΠΑΛΛ.,Φ.Μ.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΕΠ: Α/64