ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργαζομένου),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργοδότη) ΧΕΠ: Α/495