ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΧΕΠ: Β/58,Β/57,Β/72,Α/282,Β/81,Α/284