ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΧΕΠ: Α/494,Α/532,Α/534,Β/133,Β/129