ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΕΠ: Α/519,Α/518,Α/533,Α/535,Α/536,Α/537,Α/538,Α/522,Α/548,Α/549,Α/550,Β/117,Β/118,Α/580,Α/586,Β/130,Β/131,Α/483,Α/484,Α/486,Α/515,Α/488,Α/511,Α/512,Α/516,Α/524,Α/525,Α/526,Α/527,Α/528,Α/539,Α/546,Β/119,Β/122,Α/556,Α/487,Α/513,Α/540