ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Α/175,Α/217,Α/171,Α/172,Α/173,Α/174,Α/176,Α/177,Β/47,Α/216,Α/231,Α/252,Α/253,Α/165,Α/166,Α/167,Α/168,Α/169,Β/45,Β/46,Α/229,Α/230,Α/235