ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΕΠ: Α/319,Α/320,Α/321,Β/83