ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (αρθ.29 ν,3986/2011),ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργαζομένου),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργοδότη),ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓ.ΥΠΑΛΛ.,Φ.Μ.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΕΠ: Α/444