ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (αρθ.29 ν,3986/2011),ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΜΤΣ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ,ΤΠΔΚΥ(Νέων Υπαλλ-Εργαζ),ΤΠΔΚΥ(Παλιών Υπαλλ-Εργαζ),ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργαζ.),Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ(εργοδότη),ΕΦΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ασφαλισμένου,ΕΦΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΕΦΚΑ μισθωτών (ασφαλισμένου),ΕΦΚΑ μισθωτών (ΕΡΓΟΔΟΤΗ),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργαζομένου),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργοδότη),Κύρια σύνταξη