Αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της με αριθμ. πρωτ. 2950 / 10-08-2021 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης