Αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της 221.1.3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2020 – Β΄ ΦΑΣΗ».