Αποδοχή της χρηματοδότησης για την εκπόνηση της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δεσκάτης» ποσού 29.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την με αριθμό 227.3/2021 απόφαση του Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας.