Αποδοχή συνολικού ποσού 42.036,00 € για α] «Σχεδιασμός, αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης δικτύου παιδικών χαρών Δήμου Δεσκάτης» ποσό 17.360,00 € και β] Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής Δήμου Δεσκάτης για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού» 24.676,00 €