Αποδοχή συνολικού ποσού 16.499,65 από ΔΕΗ για τα έργα : α] ποσού 14.606,96 € για το έργο « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας » και β] ποσού 1.892,69 € για το έργο « Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας – Παλιουριάς απόστασης 2 km»