Αποδοχή ποσού €310.558,00 για την εκτέλεση του έργου Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ