Αποδοχή ποσού €212.744,68 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Δράσεις για την Βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας ( Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Δήμου Δεσκάτης του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ