Αποδοχή ποσού Αποδοχή ποσού 12.830.00 € από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας