Αποδοχή ποσού 9.645,75 € από ΔΕΗ ( ΥΗΕ Ιλαρίωνα ) για τα έργο « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00 km»