Αποδοχή ποσού 7.947,04 € της ΣΑΕ 055 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των Πυρκαγιών έτους 2021» (τμ 2003ΣΕ05500005).