Αποδοχή ποσού 6.941,01 € για το έργο « Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου ».