Αποδοχή ποσού 6.835,67 € της ΣΑΕ 055 για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».