Αποδοχή ποσού 55.288,43 € για το έργο « Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ »