Αποδοχή ποσού 5.225,86 από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Κοινωφελούς χαρακτήρα