Αποδοχή ποσού 36.825,90 € για το έργο « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτη – Ι. Μ. Ευαγγελίστριας»