Αποδοχή ποσού 34.874,13€ Επιχορήγηση από ΔΕΗ ( ΥΗΕ Ιλαρίωνα ) για το έργο « Καθοδηγητικό τοιχείο στο ρέμα Καραβίδα και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη »