Αποδοχή ποσού 3.097,52€ από Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτ. Μακεδονίας για κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Δεσκάτης.