Αποδοχή ποσού 29.760,00 € από Πράσινο Ταμείο για ΣΦΗΟ