Αποδοχή ποσού 26.044,14 € Επιχορήγηση από ΔΕΗ ( ΥΗΕ Ιλαρίωνα ) για το έργο « Καθοδηγητικό τοιχείο στο ρέμα Καραβίδα και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη »