Αποδοχή ποσού 24.787,60 € για το έργο « Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικών σταθμών και web καμερών για την ανάπτυξη του αγροτικού και τουριστικού τομέα του Δήμου Δεσκάτης» από τη ΔΕΗ Α.Ε.