Αποδοχή ποσού 223.000,00 € του Υπ. Εσωτερικών ( Κατανομή ποσού σε μικρούς Νησιωτικούς και Ορεινούς Δήμους )