Αποδοχή ποσού 223.000,00 € κατανομή ποσού του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς Νησιωτικούς και Ορεινούς Δήμους