Αποδοχή ποσού 200.000,00 € για το έργο « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης »