Αποδοχή ποσού 20.612,94 € για την εκτέλεση του έργου « Ύδρευση Καρπερού ( Κατασκευή αγωγού ύδρευσης ) » του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »