Αποδοχή ποσού 18.562,80 € της ΣΑΕ 055 για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».