Αποδοχή ποσού 18.231,67€ Επιχορήγηση από ΔΕΗ ( ΥΗΕ Ιλαρίωνα ) για το έργο « Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμου προς Κατάκαλη »