Αποδοχή ποσού 18.016,47 € Επιχορήγηση από ΔΕΗ ( ΥΗΕ Ιλαρίωνα ) για το έργο « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιφερειακού Δήμητρας »