Αποδοχή ποσού 17.704,77 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055