Αποδοχή ποσού 15.000,00 € Χρηματοδότηση από Επιχειρησιακά Περιφερειακά Προγράμματα ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ