Αποδοχή ποσού 140.393,26 € από τη ΔΕΗ ΑΕ για τα έργα: α] χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων από οικισμό Δήμητρας προς Ιλαρίωνα ποσό 20.041,91 € , β] Ασφαλτόστρωση δρόμων από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ ποσό 106.028,30 € και γ] Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα ποσό 14.323,05 €