Αποδοχή ποσού 14.880€ για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ