Αποδοχή ποσού 12.900,00 € Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων