Αποδοχή ποσού 100.000,00 € για το έργο « Ύδρευση Δεσκάτης ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού »