Αποδοχή ποσού 10.000,00 € για το έργο « Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου ».