Αποδοχή ποσού 1.065,28 € από ΔΕΗ Ιλαρίωνα για το έργο Επέκταση αγωγού ύδρευσης από Παπαχρήστο προς Ντατσή