Αποδοχή ποσών από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών κοινωφελούς χαρακτήρα ( 1.896,02 € Οκτώβριος 2018 ), ( 4.740,10 € Νοέμβριος 2018 ) και ( 4.740,10 € Δεκέμβριος 2018 )