Αποδοχή ποσών α] 29.266,27€ από ΔΕΗ για το έργο:« Καθοδηγητικό τοιχείο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη »και β] 4.368,88 από πιστώσεις ΣΑΕ 016 για το έργο « Αποκατάσταση φθορών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης »