Αποδοχή ποσών α) 18.000,00€, β) 3.157,20€ και γ) 13.500,00€ για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.