Αποδοχή Παραίτησης Υπαλλήλου του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα