Αποδοχή παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγμα αυτοκινήτου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε» προς τον Δήμο Δεσκάτης.