Αποδοχή και κατανομή επιχ/σης 22.520,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 του Δήμου Δεσκάτης